Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

Целта на меморандума е да обединим нашите усилия в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления

29.09.2017

ЦППКОП организира дискусия за алтернативните мерки на административно наказание

Поради съществуващите различни гледни точки по темата, ръководството на ЦППКОП покани за участие в дискусията експерти в административното, наказателното и пробационно право

29.09.2017

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове в сферата на медицинските изделия

Екип от анализатори на Центъра вече са идентифицирали пропуски и слабости в сферата на медицинските изделия

27.09.2017

ЦППКОП изготви доклад за корупционните рискове при контролната и санкционна дейност на администрацията

В доклада на ЦППКОП са посочени редица проблеми при упражняването на контролната и санкционна дейност на администрацията, като например предвиждане на различни административни наказания за едни и същи административни нарушения

07.08.2017

Представител на ЦППКОП взе участие в обучение по Конвенцията на ООН против корупцията

Сред темите на обучението са били антикорупционните политики и органи, превенцията в публичния и частния сектор, участието на обществото и техническата част от възстановяването на незаконно придобити активи

05.07.2017

Експерт от ЦППКОП взе участие в семинар за конфликта на интереси

Предмет на обсъждане е било значението на прилагането на антикорупционното законодателство

29.06.2017

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди "Икономика на светло"

Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите

13.06.2017