Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП отчита дейността си за периода 2011 г. – 2017 г.

От 2012 г. до края на 2017 г. са изготвени 20 доклада, съдържащи анализ на рискови зони за корупция.

22.01.2018

ЦППКОП предлага мерки за реформиране на системата на медицинските изделия

Докладът съдържа предложения за цялостна реформа на тази сфера, която е подложена на сериозен корупционен натиск

17.01.2018

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

Целта на меморандума е да обединим нашите усилия в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления

29.09.2017

ЦППКОП организира дискусия за алтернативните мерки на административно наказание

Поради съществуващите различни гледни точки по темата, ръководството на ЦППКОП покани за участие в дискусията експерти в административното, наказателното и пробационно право

29.09.2017

ЦППКОП организира кръгла маса за корупционните рискове в сферата на медицинските изделия

Екип от анализатори на Центъра вече са идентифицирали пропуски и слабости в сферата на медицинските изделия

27.09.2017

ЦППКОП изготви доклад за корупционните рискове при контролната и санкционна дейност на администрацията

В доклада на ЦППКОП са посочени редица проблеми при упражняването на контролната и санкционна дейност на администрацията, като например предвиждане на различни административни наказания за едни и същи административни нарушения

07.08.2017

Представител на ЦППКОП взе участие в обучение по Конвенцията на ООН против корупцията

Сред темите на обучението са били антикорупционните политики и органи, превенцията в публичния и частния сектор, участието на обществото и техническата част от възстановяването на незаконно придобити активи

05.07.2017