Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Заключителна работна дискусия по „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“

 На 03.07.2014 г., ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и представители на Националната агенция по приходите (НАП) и Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българска академия на науките (БАН) проведоха финална дискусия относно „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“.

03.07.2014

Резюме на БАН относно анализ на информационното осигуряване на разработения в ЦППКОП комплексен модел БОРКОР

По инициатива на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе потърсено съдействие и екпертно мнение от страна на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българска академия на науките (БАН) относно изготвянето на анализ на информационното осигуряване на комплексния модел БОРКОР и работата с него:

30.06.2014

ЦППКОП продължава активната си работа по анализа на корупционните фактори в лекарствената политика и търговията с лекарства

На 25.06.2014 г., ръководството на ЦППКОП проведе работна дискусия с доц. д-р Жасмина Мирчева и г-жа Димитрина Апостолова.

26.06.2014

ЦППКОП присъства на обсъждане на новия Наказателен кодекс

Присъстващите представители на професионалната юридическа общност изразиха своето мнение по проекта, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

26.06.2014

ЦППКОП участва в конференция по проект "Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления"

 Участие в събитието взеха заместник главният прокурор на Р България - Борислав Сарафов, както и представители на Държавна агенция „Национална сигурност".

26.06.2014

Доклад на ЦППКОП за периода март 2013 - март 2014

Докладът обхваща периода март 2013 – март 2014 година и отразява всички аспекти от дейността на Центъра.

23.06.2014

ЦППКОП представи своя обстоен анализ на концесиите и концесионирането в България

Изготвеният доклад, който е внесен в Министерски съвет на 10.06.2014 г., бе представен пред представители на националните печатни и електронни медии на пресконференция, която се проведе на 17.06.2014 г. в сградата на Центъра.

18.06.2014