Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Информация за изпълнението на препоръките от Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, относно мерките от компетентността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), които са заложени в Пътната карта за 2014 година, приета с Решение № 326 на МС от 21.05.2014 г.

 Ръководството на Центъра възложи на екип от анализатори извършване на първоначален анализ относно възможности за корупционни практики в различни обществени сектори, с цел дефиниране на различни рискови зони.

25.07.2014

Ползотворна работна среща на ЦППКОП и БСК

 Имаме намерение в близко бъдеще да разработим и реализираме проект с основна цел разкриване и ограничаване на корупционните рискове в контекста на действащите регулаторни режими

23.07.2014

Усъвършенстване правните норми и процедурите, повишаване публичността и прозрачността са сред мерките, които ЦППКОП предлага относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Всички слаби места, установени при анализа на Центъра, бяха представени на състоялата се днес пресконференция.

16.07.2014

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“ (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра.

15.07.2014

ЦППКОП с първа работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“

 Днес бе проведена първата работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“, по който Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) работи по изготвяне на цялостен анализ относно възможните корупционни практики и мерки за превенция в тази област.

04.07.2014

Заключителна работна дискусия по „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“

 На 03.07.2014 г., ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и представители на Националната агенция по приходите (НАП) и Института за икономически изследвания (ИИИ) при Българска академия на науките (БАН) проведоха финална дискусия относно „Методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване в Република България“.

03.07.2014

Резюме на БАН относно анализ на информационното осигуряване на разработения в ЦППКОП комплексен модел БОРКОР

По инициатива на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) бе потърсено съдействие и екпертно мнение от страна на Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) на Българска академия на науките (БАН) относно изготвянето на анализ на информационното осигуряване на комплексния модел БОРКОР и работата с него:

30.06.2014