Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП продължава активната си работа по анализа на корупционните фактори в лекарствената политика и търговията с лекарства

На 25.06.2014 г., ръководството на ЦППКОП проведе работна дискусия с доц. д-р Жасмина Мирчева и г-жа Димитрина Апостолова.

26.06.2014

ЦППКОП присъства на обсъждане на новия Наказателен кодекс

Присъстващите представители на професионалната юридическа общност изразиха своето мнение по проекта, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 31.01.2014 г.

26.06.2014

ЦППКОП участва в конференция по проект "Гражданско наблюдение върху ефективността на прокуратурата да разследва корупционни престъпления"

 Участие в събитието взеха заместник главният прокурор на Р България - Борислав Сарафов, както и представители на Държавна агенция „Национална сигурност".

26.06.2014

Доклад на ЦППКОП за периода март 2013 - март 2014

Докладът обхваща периода март 2013 – март 2014 година и отразява всички аспекти от дейността на Центъра.

23.06.2014

ЦППКОП представи своя обстоен анализ на концесиите и концесионирането в България

Изготвеният доклад, който е внесен в Министерски съвет на 10.06.2014 г., бе представен пред представители на националните печатни и електронни медии на пресконференция, която се проведе на 17.06.2014 г. в сградата на Центъра.

18.06.2014

Работен семинар на ЦППКОП с IT лабораторията при БАН

На 13.06.2014 г. в сградата на Центъра, се проведе семинар с участието на екипа на БАН.

13.06.2014

ЦППКОП в открит и продуктивен диалог с експертите в областта на лекарствената политика

Дискусията бе инициирана от страна на ЦППКОП във връзка с цялостен анализ на корупционните фактори в сферата на лекарствената политика и търговията с лекарства, подготвян от страна на Центъра.

13.06.2014