Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Работен семинар на ЦППКОП с IT лабораторията при БАН

На 13.06.2014 г. в сградата на Центъра, се проведе семинар с участието на екипа на БАН.

13.06.2014

ЦППКОП в открит и продуктивен диалог с експертите в областта на лекарствената политика

Дискусията бе инициирана от страна на ЦППКОП във връзка с цялостен анализ на корупционните фактори в сферата на лекарствената политика и търговията с лекарства, подготвян от страна на Центъра.

13.06.2014

ЦППКОП ще анализира корупционните фактори в лекарствената политика

Ръководството на ЦППКОП инициира работна среща с представители на държавни институции в системата на здравеопазването

02.06.2014

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН се срещнаха с работодателски организации

„Целта на дискусията е заедно да намерим най-подходящото решение на проблема. Нямаме илюзията, че ще елиминираме данъчните престъпления, по-скоро се стремим да ограничим злоупотребите“, обяви директорът на ЦППКОП Бойко Великов.

21.05.2014

ЦППКОП и Програма Достъп до информация ще работят за публичност на концесионните договори

Това стана ясно на проведената на 19 май среща на директора на ЦППКОП Бойко Великов и представители на неправителствената организация

20.05.2014

ЦППКОП и Агенция “Митници” ще подпишат инструкция за сътрудничество

Това стана ясно след проведена на 30 април работна среща на директора на ЦППКОП Бойко Великов и ръководителя на Агенция „Митници“ Павел Тонев.

07.05.2014

ЦППКОП и Икономическият институт при БАН ще работят за внедряване на методология за анализ на риска от данъчни измами и данъчно укриване

Срещата е продължение на кръглата маса по темата, проведена на 20 март, в която участваха представители на държавни институции, работодателски организации, синдикати, академичната общност, както и независими експерти.

29.04.2014