Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят „регистър на срама“ в обществените поръчки

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Клуб „Журналисти срещу корупцията“ ще изготвят и публикуват „регистър на срама“ в сферата на обществените поръчки.

07.03.2014

Експерти от БАН ще оценяват информационно - аналитичната система БОРКОР

Специалисти от Института по информационни технологии към БАН ще направят оценка на информационно - аналитичната система БОРКОР.

07.03.2014

ЦППКОП и КСБ подписаха Меморандум за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) към Министерски съвет и Камарата на строителите в България (КСБ) сключиха споразумение за сътрудничество

28.02.2014

ЦППКОП и Институтът за държавата и правото при БАН ще разширяват партньорството си

 Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за държавата и правото при БАН ще разширяват подписания между двете институции Меморандум за сътрудничество.

27.02.2014

ЦППКОП и „ИНИТ" АГ проведоха работна среща относно финализирането на проекта БОРКОР

Ръководството на ЦППКОП и представители на германската фирма „ИНИТ“ АГ, проведоха на 18 февруари работна среща относно финализирането на комплексния модел БОРКОР.

19.02.2014

ЦППКОП ще развива сътрудничеството с държавни институции и неправителствени организации

Ръководството на ЦППКОП ще институционализира партньорските си отношения с държавни структури и неправителствени организации чрез подписване на двустранни споразумения за сътрудничество

14.02.2014

Становище на Бойко Великов, директор на ЦППКОП относно Доклада на ЕК за борбата с корупцията

 Докладът на ЕК е обективен, конкретен и достатъчно ясен. Показва много задълбочено познаване на реалните проблеми в областта на превенцията и противодействието на корупцията.

04.02.2014