Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП ще предложи законодателни промени в обществените поръчки

Консултативният съвет (КС), ръководещ Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП),

26.02.2013

Работна група ще изготви план за изпълнение на мерките на ЦППКОП в обществените поръчки

Междуведомствена група от експерти се събра на първото си заседание във връзка с изготвянето на План за изпълнение на препоръчаните от Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) мерки в областта на обществените поръчки.

18.02.2013

КС одобри доклад на ЦППКОП за редуциране на слабите места в обществените поръчки

Консултативният съвет(КС) на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) прие съкратената версия на доклада „Модел на решение в областта на обществените поръчки".

07.02.2013

ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Стенографски протокол!   ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.   Заседанието започна в 9.

06.02.2013

Изказване на Ролф Шлотерер, съветник на Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и автор на проекта БОРКОР

  Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми членове на Консултативния съвет, уважаеми дами и господа, точно преди една година вие възложихте на Центъра да разработи и опише интервенционна система срещу корупцията в областта на електронните обществени поръчки.

06.02.2013

Изказване на Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП

  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми госпожи и господа министри, магистрати и членове на Консултативния съвет, I.

06.02.2013

КСБ покрепя ЦППКОП в борбата с корупцията при обществените поръчки

  Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще работят заедно срещу корупцията в обществените поръчки. Това стана ясно на проведената на 12 декември среща между ръководствата на двете институции.

12.12.2012