Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

КС одобри доклад на ЦППКОП за редуциране на слабите места в обществените поръчки

Консултативният съвет(КС) на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) прие съкратената версия на доклада „Модел на решение в областта на обществените поръчки".

07.02.2013

ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Стенографски протокол!   ЗАСЕДАНИЕ на Консултативния съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност 6 февруари 2013 г.   Заседанието започна в 9.

06.02.2013

Изказване на Ролф Шлотерер, съветник на Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, и автор на проекта БОРКОР

  Уважаеми господин вицепремиер, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми членове на Консултативния съвет, уважаеми дами и господа, точно преди една година вие възложихте на Центъра да разработи и опише интервенционна система срещу корупцията в областта на електронните обществени поръчки.

06.02.2013

Изказване на Елеонора Николова, и.д. директор на ЦППКОП

  Уважаеми г-н Председател, Уважаеми госпожи и господа министри, магистрати и членове на Консултативния съвет, I.

06.02.2013

КСБ покрепя ЦППКОП в борбата с корупцията при обществените поръчки

  Камарата на строителите в България (КСБ) и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще работят заедно срещу корупцията в обществените поръчки. Това стана ясно на проведената на 12 декември среща между ръководствата на двете институции.

12.12.2012

Елеонора Николова: Прокуратурата няма капацитет да проследява финансови потоци

„Прокуратурата няма все още рутина, капацитет и мащаби да проследява финансовите потоци при международните търговски сделки. За проследяване на цялата информация по електронен път е необходима компютърна, счетоводна и др. експертизи". Това обяви г-жа Елеонора Николова, и.д.

04.12.2012

ЦППКОП и Институт за правни анализи и изследвания ще си сътрудничат в противодействието на корупцията

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за правни анализи и изследвания ще бъдат партньори в борбата срещу корупцията.

29.11.2012