Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Елеонора Николова: Прокуратурата няма капацитет да проследява финансови потоци

„Прокуратурата няма все още рутина, капацитет и мащаби да проследява финансовите потоци при международните търговски сделки. За проследяване на цялата информация по електронен път е необходима компютърна, счетоводна и др. експертизи". Това обяви г-жа Елеонора Николова, и.д.

04.12.2012

ЦППКОП и Институт за правни анализи и изследвания ще си сътрудничат в противодействието на корупцията

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Институтът за правни анализи и изследвания ще бъдат партньори в борбата срещу корупцията.

29.11.2012

ЦППКОП ще търси пътища за сътрудничество с антикорупционното бюро на Алжир

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет (ЦППКОП) и Централното бюро за борба с корупцията на Република Алжир ще търсят пресечни точки на сътрудничество. Това стана ясно на проведената на 14 ноември среща на и.д.

15.11.2012

Световна банка е готова за сътрудничество с БОРКОР

Елеонора Николова и.д. директор на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС прие делегация на Световна банка водена от ХИБА ТАБОУБ- Регионален директор за Европа и Централна Азия.

13.11.2012

Работна група ще анализира необходимостта от координиращ орган в борбата с корупцията

Представители на законодателната, съдебната и изпълнителната власти ще участват в работна група, която ще извърши анализ и подготви предложения във връзка с препоръката на Европейската комисия за създаването на орган, който да поеме ролята на координиращо звено в противодействието на корупцията.

01.11.2012

Елеонора Николова покани депутати от Комисията за борба с корупцията да посетят ЦППКОП

На среща в Парламента и.д. Директорът на ЦППКОП г-жа Елеонора Николова покани депутатите от Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика да посетят институцията.

31.10.2012

ЦППКОП и Институтът за развитие на публичната среда развенчават митове за БОРКОР

„През април 2012 отворихме вратите на Центъра за превенция и противодействие на превенцията и организираната престъпност (ЦППКОП). Дългото мълчание позволи празния терен да се запълни с митове и легенди". Това обяви и.д.

22.10.2012