Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП и германската фирма INIT AG продължават съвместната си работа

И.д. Директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) г-жа Елеонора Николова възложи на германската фирма INIT AG, Berlin да продължи работата по реализирането и въвеждането на специализирания софтуер за анализ.

11.05.2012

ЦППКОП и Центърът за изследване на демокрацията ще си сътрудничат в борбата с корупцията

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Центърът за изследване на демокрацията ще търсят възможности за съвместно сътрудничество в областта на борбата с корупционните практики.

04.05.2012