Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Експерт от ЦППКОП взе участие в семинар за конфликта на интереси

Предмет на обсъждане е било значението на прилагането на антикорупционното законодателство

29.06.2017

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди "Икономика на светло"

Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите

13.06.2017

Представител на ЦППКОП взе участие в сесия на Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие към ООН

Българската делегация е акцентирала върху поставянето на човешките права и върховенството на закона в центъра на националната политика по отношение на наказателното правосъди

02.06.2017

ЦППКОП изготви анализ на антикорупционните стратегии и институции в Република България

В доклада се препоръчва ревизиране на сега действащата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 - 2020 г. или изготвяне на нова Стратегия след извършване на цялостен анализ и мониторинг върху изпълнението на дейностите от страна на отделните звена.

15.05.2017

Делегация от САЩ посети ЦППКОП

Срещата се състоя на 3 май и в нея се включиха анализатори от Центъра, които разработват проекти с антикорупционни мерки

04.05.2017

Представител на ЦППКОП взе участие в антикорупционен семинар на Европейската комисия

На форума е отчетено, че 13 от 26-те държави-членки имат разработени антикорупционни стратегии, като в повечето от тях борбата с корупцията е икономически приоритет

12.04.2017

ЦППКОП изготви доклади за оценка на въздействието и антикорупционния напредък

Изследвани са 10 законопроекта на изпълнителната власт, които са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от девет месеца преди 31 декември 2016 г

07.04.2017