Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

ЦППКОП изготви доклад с рискове за националната сигурност вследствие на бежанската криза

 На база изследваните документи и становища на експерти, са формулирани както рисковете и заплахите за националната сигурност, произтичащи от бежанския проблем, така и мерките за тяхното противодействие

24.01.2017

ЦППКОП предлага 28 мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с миграционния натиск

Мерките на ЦППКОП са в резултат на проучване на стратегическите документи в областта на убежището и бежанците, действащата в страната нормативна уредба, европейските документи и международните актове, по които България е страна.

12.12.2016

Правителствата се справят зле с борбата с корупцията в Европа и Централна Азия*

По повод на Международния ден за борба с корупцията - 9 декември, публикуваме резултати от доклад на неправителствената организация „Трансперънси интернешънъл". За целите на изследването са анкетирани 60,000 граждани в 42 държави в Европа и Централна Азия относно техните ежедневни преживявания, свързани с корупция. Докладът отразява усещанията на гражданите към корупцията в собствените им държави, оценката им за антикорупционните действия на националните правителства, както и процента на дома

08.12.2016

Експерти дискутираха рисковете за националната сигурност в следствие на бежанския и миграционен натиск

Дискусията е продължение на проведената в края на месец септември кръгла маса, посветена на бежанския проблем.

24.10.2016

ЦППКОП организира кръгла маса за рисковете от бежанската вълна

Форумът е в синхрон с проекта, който Центърът разработва – „Анализ на законодателството на ЕС за убежището и бежанците. Модел на решение на бежанския проблем и хуманитарната криза. Противодействие на организираната престъпност и корупцията, свързани с миграционните проблеми“.

27.09.2016

Експерти от ЦППКОП участваха във форум на Камарата на строителите в България

ЦППКОП ще проведе среща с КСБ във връзка с възможностите за намаляване на административната тежест и облекчаване на малките и средни фирми.

21.09.2016

ЦППКОП и Министерство на здравеопазването ще изготвят Концепция за доставка на медицински изделия

В началото на 2015 г. ЦППКОП и Министерство на здравеопазването изработиха Концепция за Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора, която бе приета от Министерски съвет през февруари 2015 г.

19.09.2016