Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

Основателят на „Прозрачност без граници“ проф. Петер Айген посети ЦППКОП

 „Вашето предизвикателство е да мобилизирате гражданското общество, което да подкрепи прилагането на вашите мерки и създаването на политическа воля за това“, каза проф. Айген.

17.06.2015

Работна среща на ЦППКОП с МЗ и НОИ за корупционните възможности при отпускане на инвалидни пенсии

Работната среща е по повод инициирания от ЦППКОП проект: „Анализ на нормативните актове и процедурите, регулиращи дейността на териториалните експертни лекарски комисии /ТЕЛК/ и отпускането и промяната на инвалидните пенсии, с цел предложения за мерки за превенция на корупцията“.

01.06.2015

ЦППКОП инициира дискусия за ограничаване на корупционните рискове при отпускане на пенсиите за инвалидност

Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра, акцентира в своето експозе върху ефективността на превантивните антикорупционни мерки пред „скъпото и трудно наказателно преследване“

04.05.2015

ОПТИМИЗИРА СЕ СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

30.04.2015

Германската фондация „Конрад Аденауер“ подкрепи завършения информационно-аналитичен инструмент БОРКОР

През месец март 2012 г. Центърът и фондация „Конрад Аденауер“ реализираха съвместно първото публично представяне на антикорупционното звено и целите на стартиралия проект БОРКОР.

23.04.2015

ЦППКОП и „Журналисти срещу корупцията“ ще си сътрудничат по проект „Медиен регистър на корупционната среда в България“

Основна цел на проекта е да се изгради и поддържа собствена информационна база на ЦППКОП.

06.04.2015

Елеонора Николова представи анализ на корупционните възможности при обществени поръчки в строителството

 Изборът на проектите и обществените поръчки на централните органи и общините, които бяха анализирани от ЦППКОП, бе проведен публично през месец октомври 2014 г. чрез теглене на жребий.

23.03.2015