Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресинформация

На 09 и 10.09.2014г. в гр.Будва Черна гора, представители на ЦППКОП взеха участие в работна среща, организирана от Регионалния съвет за сътрудничество и Регионална антикорупционна инициатива в Сараево.

 В презентацията на българската страна беше представена както стратегическата рамка на антикорупционната политика, така и практическите подходи за осъществяването и.

11.09.2014

Определена методика за работа на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/ при „Анализ на законосъобразността на разпределение и изразходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“

 Съгласно ПМС №19 от 07.02.2014г. са одобрени допълнителни разходи в размер 499 344 577 лв. за изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

28.08.2014

Информация за изпълнението на препоръките от Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, относно мерките от компетентността на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП), които са заложени в Пътната карта за 2014 година, приета с Решение № 326 на МС от 21.05.2014 г.

 Ръководството на Центъра възложи на екип от анализатори извършване на първоначален анализ относно възможности за корупционни практики в различни обществени сектори, с цел дефиниране на различни рискови зони.

25.07.2014

Ползотворна работна среща на ЦППКОП и БСК

 Имаме намерение в близко бъдеще да разработим и реализираме проект с основна цел разкриване и ограничаване на корупционните рискове в контекста на действащите регулаторни режими

23.07.2014

Усъвършенстване правните норми и процедурите, повишаване публичността и прозрачността са сред мерките, които ЦППКОП предлага относно ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 Всички слаби места, установени при анализа на Центъра, бяха представени на състоялата се днес пресконференция.

16.07.2014

ЦППКОП представя мерки за превенция на корупционни рискове при изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 г.

Анализът на корупционните практики и възможности, свързани с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020г.“ (ОПИК), е възложен след проучване на редица рискови зони за прояви на корупция, оценка на натрупания опит и експертен потенциал на Центъра.

15.07.2014

ЦППКОП с първа работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“

 Днес бе проведена първата работна среща по проект „ТЕЛК и инвалидни пенсии“, по който Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) работи по изготвяне на цялостен анализ относно възможните корупционни практики и мерки за превенция в тази област.

04.07.2014