Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Предстоящо

Елеонора Николова ще открие кръгла маса на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“

 

25.09.2017

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова ще представи методологията и проектната дейност на институцията на форум на тема: „Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие“.

17.02.2017

ЦППКОП организира кръгла маса на тема: „Бежанската криза – предизвикателство пред българските институции. Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с бежанския проблем“.

 

26.09.2016

Елеонора Николова ще участва във форум на Камарата на строителите в България

 

20.09.2016

Елеонора Николова ще изнесе лекция за превенция на корупцията в СУ „Св. Климент Охридски"

 

16.06.2015

ЦППКОП ще представя информационно-аналитична система БОРКОР пред вицепремиера Меглена Кунева

ЦППКОП ще представя информационно-аналитична система БОРКОР пред вицепремиера Меглена Кунева

11.03.2015

ЦППКОП представя „Портали за корупция в здравеопазването“

В своя доклад ЦППКОП включва и 81 предложения за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове

12.11.2014