Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Представяне на проекта БОРКОР

На 27 май и.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова и германският експерт Ролф Шлотерер ще представят проекта БОРКОР пред Комисията по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари към Европейския парламент.