Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Г-н Реналдо Мандметс ще посети ЦППКОП

Г-н Реналдо Мандметс, отговарящ за България в Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия, ще посети ЦППКОП за среща с и.д. директора Елеонора Николова.