Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЛЕКЦИЯ Корупционен риск при провеждане на обществени поръчки

 

И.д. Директорът на ЦППКОП Елеонора Николова ще изнесе лекция на тема: „Корупция и ЗОП"; „Методи за ограничаване на корупционния риск при различните процедури за провеждане на обществени поръчки".

Изложението на г-жа Николова е в рамките на обучителен семинар за експерти от държавната администрация - „Механизми за противодействието на корупцията в обществените поръчки", който ще се проведе във Велинград.

Ръководителят на Центъра ще запознае участниците с модела БОРКОР и изработения от ЦППКОП „Модел на решение в областта на обществените поръчки". В семинара ще се включат и анализатори от ЦППКОП, които участваха в изготвянето на различни видове анализи с цел формулирането на антикорупционни мерки, които да ограничат или елиминират т.нар. „слаби места" на корупцията в обществените поръчки.