Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Проектът БОРКОР като добра практика в борбата с корупцията

Проектът БОРКОР и дейността на ЦППКОП са представени като добра практика за противодействие на корупцията в изследването на Института за международно публично право „Макс Планк".

Г-жа Леони Хенсген, научен сътрудник в Института, участва с презентация в рамките на Заключителната конференция по проект „Върховенство на закона: Прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията и борбата с корупцията в Дунавския регион".

Проектът се изпълнява от 2012 г. с финансовата подкрепа на програмата за върховенство на закона в Югоизточна Европа на фондация „Конрад Аденауер" и национално съ-финансиране.

От българска страна ще участват МВР, Министерство на правосъдието, Комисията за предовратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисията за отнемане на незаконно имущество. ЦППКОП ще бъде представен от и.д. Директор г-жа Елеонора Николова.