Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ръководството на ЦППКОП ще се срещне с Камара на строителите

Ръководството на ЦППКОП ще се срещне с председателя на Управителния съвет на Камара на строителите в България (КСБ) инж. Светослав Глосов и изпълнителния директор Иван Бойков. Директорът на ЦППКОП г-н Бойко Великов и партньорите от КСБ ще обсъдят пресечни точки на сътрудничество, както и следващи стъпки на взаимодействие в областта на обществените поръчки. От декември 2012 г. ЦППКОП и КСБ работят съвместно по темата обществени поръчки.