Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Пресконференция на ръководството на ЦППКОП

 

Ръководството на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) ще даде пресконференция от 11.00 часа в сградата на ЦППКОП - пл. "Света Неделя" 6 (до Министерство на здравеопазването).

На пресконференцията ще присъстват Бойко Великов, директор на ЦППКОП, Елеонора Николова, заместник-директор, ръководители от специализираната администрация в Центъра.

На пресконференцията ще бъде предоставена информация за актуалното състояние на проекта БОРКОР, както и за приоритетите и задачите на ЦППКОП през 2014 г.