Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Директорът на ЦППКОП Бойко Великов се среща с представители на дирекция „Главен инспекторат“ към Министерски съвет.

Директорът на ЦППКОП Бойко Великов се среща с представители на дирекция „Главен инспекторат" към Министерски съвет.

Тема на срещата е оптимизиране на комуникацията и координацията между двете институции, както и обсъждане на пресечни точки на взаимодействие.


Ръководството на Центъра ще проведе и работна среща с проф. д-р Цветана Каменова, директор на Института за държавата и правото при БАН. ЦППКОП и Институтът ще обсъдят възможностите за партньорство, които да бъдат заложени в подписването на двустранен меморандум за съвместни действия на структурите срещу корупционни практики.


На 10 февруари ръководството на ЦППКОП се срещна с представители на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) с цел идентифициране на теми и проблематика, по които да се реализира сътрудничеството.