Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП и КСБ подписват Меморандум за сътрудничество

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) и Камарата на строителите в България (КСБ) подписват днес от 16.30 часа Меморандум за сътрудничество.

Директорът на ЦППКОП Бойко Великов и председателят на УС на КСБ инж. Светослав Глосов ще институционализират партньорските отношения между двете институции. ЦППКОП и КСБ работят активно в областта на обществените поръчки, както и по отношение на подготвяните от ЦППКОП анализи на законопроекти.

След подписването на Меморандума, ръководството на ЦППКОП ще участва в дискусия за подготвяните промени в Закона за устройство на територията, която е организирана от КСБ. В нея ще се включат и представители на браншови организации.