Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Ръководството на ЦППКОП се среща с представители на Областните антикорупционни съвети

Ръководството на ЦППКОП се среща в 11 часа с представители на Областните съвети за превенция и противодействие на корупцията. Цел на срещата е оптимизиране на координацията и сътрудничеството с 28-те регионални антикорупционни органи, както и осигуряване на методическа помощ и взаимодействие. На срещата ще се дискутират и възможности за реализация на съвместни инициативи.