Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП представя мерки за превенция и противодействие на корупцията в областта на концесиите

На 17.06.2014 г. (вторник), в 11.00 часа, в сградата на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (на адрес: площад „Света Неделя" 6), ЦППКОП организира пресконференция за представяне на изготвения проект „Анализ на Закона за концесиите с цел откриване на слаби места и предложения на мерки за превенция на корупцията".
Ръководството на ЦППКОП, както и екипът от анализатори на Центъра, ще представят използваната методология и откритите слаби места в съществуващата нормативна база, практиката на ресорните институции и съдебната практика в областта на концесиите. Присъстващите представители на националните медии ще бъдат запознати със случаи в посочената сфера, както и с направените констатации от страна на ЦППКОП по Закона за концесиите, Закона за подземните богатства и Закона за устройството на черноморското крайбрежие.
Ще бъдат представени конкретни мерки относно превенцията и противодействието на корупцията в областта на концесиите, които са включени в доклада на Центъра, представен в Министерски съвет в края на миналата седмица.