Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

С открита процедура се избират проекти/обществени поръчки, по които ЦППКОП ще проверява и анализира законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

 На 23 октомври 2014 г. /четвъртък/ от 10.30 часа, в сградата на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, ЦППКОП кани представители на медиите да вземат участие в открита процедура за избор на проекти/обществени поръчки за анализ по проект на Центъра - „Проверка на законосъобразността, причините и условията за злоупотреби при разходване на средствата, разпределени чрез Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите".

Целта на откритата процедура за избор е да се представи обективният, независим и случаен избор на проекти/обществени поръчки, които ще подлежат на  проверка и анализ от страна на институцията. За участие в процедурата по подбор ЦППКОП покани и представители на неправителствения сектор. Центърът утвърждава добрата практика за осигуряване на прозрачност и пълна информираност на широката общественост относно работата на държавните органи при осъществяването на подобни проверки и анализи.

Центърът ще осъществи проверката и анализа на избраните по време на откритата процедура проекти/обществени поръчки по собствена методология, на база публични документи за проведени обществени поръчки от бенефициенти по Програмата, техните отчетни доклади за изпълнение до областните управители и до Междуведомствения съвет към Министерство на финансите. При необходимост ще се изисква допълнителна информация от всички страни-участници в процеса на изпълнение и контрол на Програмата, както и ще бъде потърсено съдействието на контролни органи и браншови организации в съответния сектор.