Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

ЦППКОП организира кръгла маса на тема: „Бежанската криза – предизвикателство пред българските институции. Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, свързани с бежанския проблем“.

Събитието ще се проведе в хотел „Радисън Блу Гранд хотел", Бална зала от 9.30 ч. Във форума ще участват университетски преподаватели и експерти по национална сигурност, които ще дискутират рисковете пред България, породени от бежанската вълна. Доц. Антоний Гълъбов, съветник в кабинета на председателя на Народното събрание, и преподавател в Департамент „Политически науки" към Нов български университет ще говори за възможностите за противодействие на опитите за легитимиране на действията на организираната престъпност и корупцията, свързани с бежанския проблем и миграционния процес.