Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова ще представи методологията и проектната дейност на институцията на форум на тема: „Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие“.

Събитието е организирано от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж" в сътрудничество с търговски камари. В конференцията ще се обсъждат темите за корупционни рискове при обществените поръчки, напредъка на съдебната реформа, престъпления в областта на финансовата система, необходимостта от антикорупционен етичен кодекс и др.