Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Елеонора Николова ще открие кръгла маса на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия“

И.д. директорът на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) Елеонора Николова ще открие кръгла маса на тема „Корупционни рискове при доставката и употребата на медицински изделия". Форумът се организира от ЦППКОП с подкрепата на Министерство на здравеопазването и Фондация „Конрад Аденауер" и ще се проведе от 09.00 ч. в „София Хотел Балкан", пл. „Света Неделя" №5, зала „Средец".

Целта на конференцията е да се идентифицират проблеми и набележат мерки за намаляване на риска от корупция и за повишаване сигурността на пациентите, качеството на медицинската услуга и ефективното разходване на публичните средства в сферата на медицинските изделия.

Специален гост на кръглата маса е д-р Франк Бьоме, прокурор в отдел „Наказателно преследване на корупцията" във Федералното министерство на правосъдието и защита на потребителите /Федерална Република Германия/. Той ще представи германския Закон за противодействие на корупцията в здравеопазването /в сила от 04.06.2016 г./, както и мотивите за неговото приемане. Във форума ще се включат представители на държавни институции, пациентски организации и експерти.