Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Резюме на становища на ЦППКОП по съгласуване на законопроекти по чл.32, ал.6 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, съгласно функционалната си компетентност, с конкретни антикорупционни предложения