Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

15.08.2017

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

11.08.2017

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за храните

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за храните

11.08.2017

Относно: Проект на Закон за техническия надзор над съоръжения с повишена опасност

 Относно: Проект на Закон за техническия надзор над съоръжения с повишена опасност

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за противодействие на тероризма

 Относно: Проект на Закон за противодействие на тероризма

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за иновациите

 Относно: Проект на Закон за иновациите

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

11.11.2016