Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за храните

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за храните

11.08.2017

Относно: Проект на Закон за техническия надзор над съоръжения с повишена опасност

 Относно: Проект на Закон за техническия надзор над съоръжения с повишена опасност

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за противодействие на тероризма

 Относно: Проект на Закон за противодействие на тероризма

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за иновациите

 Относно: Проект на Закон за иновациите

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

11.11.2016

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

25.05.2016

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за концесиите

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за концесиите

28.04.2016