Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

25.05.2016

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за концесиите

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за концесиите

28.04.2016

Относно: Проект на Закон за концесиите

 Относно: Проект на Закон за концесиите

08.04.2016

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

 Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

26.01.2016

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

 Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

09.12.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

27.11.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

24.11.2015