Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига

Относно: Проект на Закон за Център за оценка на риска по хранителната верига

13.10.2015

Относно: Проект на Закон за обществените поръчки

 

16.09.2015

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 

16.09.2015

Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

 

15.09.2015

Относно: Проект на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

 

15.09.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

 

24.02.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

 

17.02.2015