Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

 

24.02.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване

 

17.02.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствените данни

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

26.01.2015