Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствените данни

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

 

26.01.2015

Относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобрение на законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИД на ЗВ/

 

30.07.2014

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до пространствени данни

 

14.07.2014