Министерски съвет

Център за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност

Становища

Относно: Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

 

14.07.2014

Становище относно: Законопроект на изменение и допълнение на Закон за авторското право и сродните му

 

09.06.2014

Становище относно: Проект на Закон за енергийната ефективност

 

02.06.2014

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за измерванията

 

11.03.2014

Становище относно: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за отмяна на Закона за публично - частното партньорство

 

19.02.2014

Становище относно предложения за изменение и допълнение на чл.12 от Закона за обществените поръчки

 

10.02.2014

Становище относно Приетия режим за „паралелен износ" на лекарствени продукти в Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

 

07.02.2014