Ministerrat

Zentrum für Prävention und Bekämpfung
der Korruption und der organisierten Kriminalität

Актуално

12.04.2017 г.

Представител на ЦППКОП взе участие в антикорупционен семинар на Европейската комисия

На форума е отчетено, че 13 от 26-те държави-членки имат разработени антикорупционни стратегии, като в повечето от тях борбата с корупцията е икономически приоритет Повече

07.04.2017 г.

ЦППКОП изготви доклади за оценка на въздействието и антикорупционния напредък

Изследвани са 10 законопроекта на изпълнителната власт, които са влезли в сила и са действали за срок не по-кратък от девет месеца преди 31 декември 2016 г Повече

Делегация от Република Латвия посети ЦППКОП06.04.2017 г.

Делегация от Република Латвия посети ЦППКОП

И.д. директорът на ЦППКОП Елеонора Николова представи структурата, функциите и проектната дейност на Центъра Повече