Council of Ministers

Center for Prevention and Countering
Corruption and Organized Crime

Актуално

05.07.2017 г.

Представител на ЦППКОП взе участие в обучение по Конвенцията на ООН против корупцията

Сред темите на обучението са били антикорупционните политики и органи, превенцията в публичния и частния сектор, участието на обществото и техническата част от възстановяването на незаконно придобити активи Повече

29.06.2017 г.

Експерт от ЦППКОП взе участие в семинар за конфликта на интереси

Предмет на обсъждане е било значението на прилагането на антикорупционното законодателство Повече

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди 13.06.2017 г.

ЦППКОП бе отличен с грамота в Националния конкурс за награди "Икономика на светло"

Съгласно регламента на конкурса, номинации се правят от членовете на АИКБ, социалните партньори, членовете на Обществения съвет „Икономика на светло“ и медиите Повече