Council of Ministers

Center for Prevention and Countering
Corruption and Organized Crime

Актуално

22.01.2018 г.

ЦППКОП отчита дейността си за периода 2011 г. – 2017 г.

От 2012 г. до края на 2017 г. са изготвени 20 доклада, съдържащи анализ на рискови зони за корупция. Повече

17.01.2018 г.

ЦППКОП предлага мерки за реформиране на системата на медицинските изделия

Докладът съдържа предложения за цялостна реформа на тази сфера, която е подложена на сериозен корупционен натиск Повече

ЦППКОП и Фондация ЦППИП  подписаха меморандум за сътрудничество29.09.2017 г.

ЦППКОП и Фондация ЦППИП подписаха меморандум за сътрудничество

Целта на меморандума е да обединим нашите усилия в процеса на противодействие на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления Повече