Council of Ministers

Center for Prevention and Countering
Corruption and Organized Crime

Актуално

15.05.2017 г.

ЦППКОП изготви анализ на антикорупционните стратегии и институции в Република България

В доклада се препоръчва ревизиране на сега действащата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията 2015 - 2020 г. или изготвяне на нова Стратегия след извършване на цялостен анализ и мониторинг върху изпълнението на дейностите от страна на отделните звена. Повече

Делегация от САЩ посети ЦППКОП04.05.2017 г.

Делегация от САЩ посети ЦППКОП

Срещата се състоя на 3 май и в нея се включиха анализатори от Центъра, които разработват проекти с антикорупционни мерки Повече

12.04.2017 г.

Представител на ЦППКОП взе участие в антикорупционен семинар на Европейската комисия

На форума е отчетено, че 13 от 26-те държави-членки имат разработени антикорупционни стратегии, като в повечето от тях борбата с корупцията е икономически приоритет Повече