Council of Ministers

Center for Prevention and Countering
Corruption and Organized Crime

Sign Up

Въведете като текст в тази страница адресите, до които желаете да се изпращат писмата при регистрация на нов потребител в сайта:

v.batalov@government.bg

ilia.goranov@gmail.com

a.matev@government.bg